Engleski Crnogorski   

PRISTUPNICA - OBRAZAC ZA PRIJAVU

Želite arhivarti vaš web sajt? Popunite pristupnicu i ubrzo ćemo vas kontaktirati.


PODACI O VAŠOJ PUBLIKACIJI:

* URL Vaše online publikacije:

Naslov:

Kategorija:

* Datum početka objavljivanja na internetu:

PODACI O IZDAVAČU:

* Naziv izdavača:

Adresa: grad, ulica i broj.:

Dozvoljavam pristup mojoj online publikaciji

ODGOVORNA OSOBA - OSOBA KOJA PODNOSI PRIJAVU:

* Ime i prezime:

Funkcije (autor, glavni urednik, drugo – navesti):

* Kontakt telefon:

* E-mail adresa:

KONTAKT PODACI O IZDAVAČU / UREDNIKU / VLASNIKU:

* Ime i prezime:

Kontakt telefon:

* E-mail adresa:


Napomena: Podaci označeni sa * se obavezno unose.