Engleski Crnogorski   

O web arhivu Crne Gore

WEB ARHIV CRNE GORE

Web arhiv Crne Gore predstavlja zbirku je sadržaja preuzetih s weba

Njegova svrha je preuzimanje i trajno čuvanje publikacija koje predstavljaju crnogorsku kulturnu baštinu.

Publikacije se za arhiviranje biraju prema kriterijumima Nacionalne biblioteke Crne Gore „Đurđe Crnojević“.

Izdavači i autori publikacija na webu mogu putem obrasca obavijestiti Biblioteku o izlaženju svoje publikacije.

Arhivirane publikacije dostupne su na stranici arhiva www.webarhiv.me.

Istorijat

Nacionalna biblioteka Crne Gore pokrenula je projekat izrade web arhiva Crne Gore 2015. godine.

Sistem je izgrađen na konceptu selektivnog prikupljanja javno dostupnih sadržaja.

Sadržaji koji se prikupljaju predstavljaju dio naše nacionalne baštine. Sadržaji koji se prikupljaju postoje na webu i svjedoče o sadašnjem društvenom trenutku, popularnim zbivanjima, kao i o najvažnijim sportskim, političkim i kulturnim događajima.

Zakonski propisi

Zakonska obaveza izdavača da Nacionalnoj biblioteci Crne Gore „Đurđe Crnojević“ šalju publikacije objavljene na internetu kao obavezni primjerak, a obaveza Biblioteke je da ih prima, obrađuje, omogući pohranu i pristup.

Izvod iz Zakona o izdvačkoj djelatnosti ("Službeni list Crne Gore, broj 30/2012)

Obavezni primjerak

Član 27

Obavezni primjerak je određeni broj primjeraka svakog izdanja publikacije koji su izdavači, štampari i distributeri dužni da dostave nacionalnoj biblioteci i narodnoj biblioteci, bez naknade i o svom trošku. Ako je publikacija izdata posebno na više jezika ili na oba pisma (ćirilica i latinica), u različitoj opremi ili u više izdanja, obavezni primjerak se dostavlja za svaki jezik, pismo i izdanje, odnosno svako ponovljeno štampanje. Obavezni primjerak ima svojstvo kulturnog dobra.

Obavezni primjerak elektronske publikacije

Član 31

Obavezni primjerak elektronske publikacije dostavlja se nacionalnoj biblioteci u formatu koji odgovara međunarodnim standardima univerzalne dostupnosti informacija.

Obavezni primjerak elektronske publikacije dostavlja se nacionalnoj biblioteci bez elektronske zaštite pristupa ili sa odgovarajućom šifrom za pristup. Nacionalna biblioteka je dužna da onemogući kopiranje i distribuciju obaveznog primjerka elektronske publikacije.

Definicije:

Elektronska publikacija je publikacija objavljena u elektronskoj formi, kao posebna fizička cjelina (disketa, CD, DVD i sl.), publikacija koja je dostupna na internetu i publikacija pripremljena za štampu u formatu koji odgovara međunarodnim standardima univerzalne dostupnosti informacija.

Izdavač je pravno ili fizičko lice koje obavlja djelatnost izdavanja publikacija, radi njihovog stavljanja u promet i distribucije u Crnoj Gori i inostranstvu.

Obavezni primjerak je broj primjeraka publikacije koje obveznici, o svom trošku dostavljaju nacionalnoj biblioteci i narodnoj biblioteci.

Koja građa se arhivira

U web arhivu pohranjuju se publikacije dostupne na internetu - statične publikacije čiji se sadržaj ne mijenja, npr. knjige, i građa čiji se sadržaj mijenja i/ili nadopunjuje, npr. časopisi, e-novine, portali, web stranice institucija, udruženja, događaja.

Kako obavijestiti NBCG o postojanju publikacije na internetu

Izdavači/autori publikacija putem online Obrasca za prijavu publikacija obavještavaju Nacionalnu biblioteku o postojanju svoje publikacije na internetu. Time izvršavaju svoju obavezu dostave obaveznog primjerka i omogućuju njegovu obradu i arhiviranje.

Prednosti web arhiva za izdavače/autore publikacija

Povećanje broja čitalaca: Direktno sa stranice web arhiva odabrana mrežna publikacija dostupna je na svojoj izvornoj internet adresi i u web arhivu Crne Gore. Na taj se način povećava ukupan broj pristupa građi.

Dugoročno čuvanje. Publikacijama koje su pohranjene kao statični objekti na serveru NBCG moguće je pristupiti i kada više ne postoje na svojoj izvornoj internet adresi.


Broj posjeta na sajtu

Ukupan broj ostvarenih posjeta na sajtu iznosi: 19294

Statistika web arhiva


Statistika o ciljevima, posjetama i zahtjevima:

Broj ciljeva Broj pretraga Broj pregledanih fajlova Broj primljenih zahtjeva Broj poslatih zahtjeva
12 206 19088 59 2

Statistika o prikupljenim podacima:

Lokacija Godina Broj pogodaka Količina podataka
Centralna narodna biblioteka CG 2016 11 43.0600 MB
Luka Bar 2016 1 8.1600 MB
Pomorski muzej Crne Gore 2017 43 7623.4400 MB
Nacionalni parkovi Crne Gore 2016 1 19.5400 MB
Nacionalna biblioteka CG 2017 13 470.7500 MB
Postdiplomske studije FMEFB UDG 2016 1 1.8700 MB
Pomorski muzej Crne Gore 2016 11 1552.7100 MB
Centralna narodna biblioteka CG 2017 46 497.0600 MB
Digitalna kolekcija Petar II Petrovic Njegos 2017 3 23.4900 MB
JU Prirodnjacki muzej Crne Gore 2016 5 44.0000 MB
Pomorski muzej Crne Gore 2019 1 274.6200 MB
Elektroprivreda Crne Gore 2017 30 643.8300 MB
Elektroprivreda Crne Gore 2016 1 15.8700 MB
EPCG List 372 2017 1 3.3400 MB
Total 2016 - 2019 168 11221.74 MB

Naslov 4

Content 4...

Naslov 5

Content 5